Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Všetky služby poskytujeme v lokalitách:

 • Bratislava
 • Pezinok
 • Senec
 • Malacky
 • Dunajská Streda
 • Trnava

Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Technická správa a údržba budov Facility Management

Nedovoľte, aby vaša budova zostarla priskoro. Technickou správou a údržbou budov zariadime, že  celé objekty a zariadenia v nich vydržia v bezchybnej kondícii, čím predídete havarijnému stavu. A keď vás predsa len prekvapí porucha, sme pripravení ju rýchlo a spoľahlivo vyriešiť.

Technická správa budov
Facility Managemt

10 rokov +

skúseností s technickou údržbou budov

Našou prioritou je vytvoriť pre vás komfortné prostredie doma aj v práci. Zodpovednou starostlivosťou o budovu predĺžime životnosť technických zariadení, ktoré vám budú naďalej bezpečne slúžiť.

Poskytujeme technickú správu a údržbu budov v Bratislavskom kraji. V oblasti facility managementu patria do nášho portfólia revízie vyhradených technických zariadení, servisné prehliadky a montáže, odstraňovanie porúch, čistenie kanalizácií, vodoinštalačné práce, opravy potrubia a nonstop havarijná služba. Vďaka týmto odborným činnostiam sa postaráme o bezpečnú a plynulú prevádzku technických zariadení vo vašej budove.

Facility management je dôležitý, aby ste predišli ohrozeniu vášho zdravia a škodám na majetku. Všetky aktivity smerujú práve k tomuto cieľu. Komplexnou správou a údržbou technických zariadení znížime riziko porúch na minimum. To znamená, že sa vyhnete aj finančne náročným opravám.

Využite naše dlhoročné skúsenosti v oblasti facility managementu a nechajte kompletnú správu budovy na našich pleciach. Pracujeme nonstop. Môžete sa na nás obrátiť kedykoľvek.

Technická správa a údržba budov, facility management. 

Technická správa a údržba budov: Komplexné služby

Revízie, odborné prehliadky a skúšky zariadení

Revízie, odborné prehliadky a skúšky

Špecializujeme sa na revízie elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení. Stav zariadení preveríme dôkladnou odbornou prehliadkou, skúškami a meraním. Ako doklad od nás dostanete revíznu správu. Robíme aj revízie bleskozvodov, výťahov, komínov či hasiacich prístrojov.
Servisné prehliadky – údržba, montáž, oprava zariadení

Servisné prehliadky – údržba, montáž, oprava zariadení

Servisnou prehliadkou sa sústredíme na odstránenie porúch a iných nedostatkov v elektrických, plynových a tlakových zariadeniach. Zaistíme, že vaše zariadenia budú fungovať naplno a bezpečne. V rámci servisných služieb sa postaráme o údržbu, montáže, demontáže, výmeny a opravy.

Havarijná služba Nonstop 24/7

Havarijná služba NONSTOP

Ak vás prekvapia neočakávané problémy, je tu naša nonstop havarijná služba. Sme pripravení vyriešiť poruchy elektroinštalácie, plynu, tlakových zariadení, spotrebičov, kanalizácie či vodovodného potrubia. Vďaka odbornej kvalifikácii a bohatým skúsenostiam vieme, ako čo najrýchlejšie odstrániť havarijný stav.

Údržba kanalizácie a vodovodu

Údržba kanalizácie a vodovodu

Kompletný servis kanalizácie a vodovodu zahŕňa okrem havarijnej služby aj vysokotlakové čistenie, krtkovanie, frézovanie, monitoring inšpekčnou kamerou, vodoinštalačné práce či údržbu liatinovej kanalizácie. Pomocou modernej techniky a účinných metód zaistíme plynulý prietok a plnú prevádzku potrubia.
Sanácia potrubia – bezvýkopová oprava

Sanácia potrubia – bezvýkopová oprava

Sanácia potrubia je unikátna technológia, ktorá si pri oprave poškodeného potrubia nevyžaduje výkopové práce. Oproti štandardnej oprave je modernejšia, rýchlejšia a menej nákladná, a zároveň bezpečná a účinná. Obnoví pevnosť potrubných rúr a predĺži ich životnosť.

5 dôvodov prečo si vybrať nás

 • 1

  Pôsobíme v Bratislavskom kraji a Trnave

  Vyriešime vaše problémy, nech ste kdekoľvek. Technickú správu a údržbu budov poskytujeme na celom území Bratislavského kraja a Trnave.
 • 2

  Pracujeme nonstop

  Náhle poruchy si nevyberajú vhodný čas. Preto sme nonstop pripravení pomôcť vám v prípade neočakávaných udalostí.
 • 3

  Zabezpečíme celý proces

  O vaše zariadenia sa postaráme kompletne. Od pravidelnej kontroly cez diagnostiku poruchy až po jej odstránenie.
 • 4

  Spravujeme firmy aj domácnosti

  Bezchybnú prevádzku zariadení zaistíme vo vašich domácich aj firemných priestoroch. Spravujeme všetky typy objektov.
 • 5

  Všetko podstatné sledujeme za vás

  Bezchybnú prevádzku zariadení zaistíme vo vašich domácich aj firemných priestoroch. Spravujeme všetky typy objektov.

Technická správa a údržba budov
Facility management.

Technická správa a údržba budov - Bratislavský kraj
Čo je to facility management?

Facility management je efektívna správa budovy vrátane technických zariadení. Správca zodpovedá za bezproblémový chod objektu a odbornými úkonmi udržiava zariadenia v bezpečnom a funkčnom stave.

Kto vykonáva jednotlivé služby?

Všetky činnosti u nás zabezpečujú odborne vyškolení technici s príslušnými certifikátmi a dlhoročnými skúsenosťami. Pri práci sa riadia platnými bezpečnostnými predpismi a technickými normami.

Kde poskytujeme naše služby?

Všetky služby poskytujeme v Bratislavskom kraji a v Trnave.

 • Bratislava
 • Pezinok
 • Senec
 • Malacky
 • Dunajská Streda
 • Trnava