Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Všetky služby poskytujeme v lokalitách:

 • Bratislava
 • Pezinok
 • Senec
 • Malacky
 • Dunajská Streda
 • Trnava

Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Revízie zdvíhacích zariadení Profesionalita – spoľahlivosť

Overte si, či vaše zdvíhacie zariadenia spĺňajú potrebné parametre. Postaráme sa o revízie zdvíhacích zariadení – patria tu žeriavy, hydraulické ruky, zdvíhacie rampy a plošiny či výťahy. Odbornou prehliadkou skontrolujeme ich technický stav a bezpečnosť.

Zdvíhacie zariadenia podliehajú pravidelným revíziám v termínoch, ktoré určuje zákon. Keďže sa dlhodobým používaním opotrebúvajú, potrebujete sledovať ich funkčnosť. Vďaka revízii predídete úrazom a škodám na majetku. Slúži aj ako prevencia pred finančne náročnou opravou či kompletnou výmenou zariadenia.

Naši vyškolení revízni technici sa vedia preukázať platnými certifikátmi a majú dlhoročné skúsenosti. Odvedieme profesionálnu prácu pri revízii zdvíhacích zariadení počas ich výroby, montáže a prevádzky, pred uvedením do prevádzky a po dlhšej odstávke alebo rekonštrukcii.

Spoľahnite sa, že zariadime celý proces: od odbornej prehliadky cez vydanie revíznej správy až po odstránenie zistených nedostatkov.  Revízie zdvíhacích zariadení poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Revízia zdvíhacích zariadení: Komplexné služby

 • revízia hydraulických zariadení s elektrickým alebo motorovým pohonom
 • revízia žeriavov
 • revízia zdvíhacích plošín
 • revízia zdvíhacích rámp
 • revízia a servis výťahov
 • čistenie výťahových šácht
 • vydanie revíznej správy
 • servis a oprava zistených porúch
 • odborné technické poradenstvo
 • pripomienka termínu pravidelnej revízie
 • upozornenie na legislatívne zmeny v oblasti revízií

Ako prebieha revízia zdvíhacieho zariadenia

Revíziu zdvíhacieho zariadenia vykoná certifikovaný revízny technik. Preverí funkčnosť, bezpečnosť a technické parametre zariadenia.

Zabezpečíme tieto druhy revízií zdvíhacích zariadení:

 • počas výroby a montáže,
 • po ukončení výroby a montáže,
 • pred uvedením zariadenia do prevádzky,
 • počas prevádzky,
 • pred opätovným uvedením do prevádzky, napríklad po dlhšej odstávke, rekonštrukcii či demontáži.

Úspešný výsledok odbornej prehliadky závisí aj od správneho označenia zdvíhacích zariadení. Na každom zariadení má byť viditeľne vyznačené dovolené prevádzkové zaťaženie. Jasne označte aj zariadenia, ktoré neslúžia na zdvíhanie osôb.

Po ukončení prehliadky dostanete revíznu správu. Ide o oficiálne potvrdenie o vykonaní revízie. Technik v nej opíše aktuálny stav kontrolovaných zariadení vrátane zistených porúch a chýb. Nemusíte však zháňať ďalšiu firmu na opravu. Poskytujeme aj servis zdvíhacích zariadení a akékoľvek nedostatky bezpečne odstránime.

Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení: Rozsah činnosti

 • Ba2 – vrátok s motorovým pohonom
 • Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka
 • Bc2 – zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena
 • Bd1 – zdvíhacia rampa
 • Bd2 – zdvíhacia plošina
 • Bd3 – stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenia
 • Bd4 – zdvíhacie čelo určené na montáž
 • Be – nákladný stavebný výťah
 • Bf – zvislá posuvná brána
 • Bg – regálový zakladač bez obsluhy
 • Bh – javiskové zariadenie s ľudským pohonom

Revízie zdvíhacích zariadení

Revíziu zdvíhacích zariadení – profesionálne a spoľahlivo. Naše služby poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Revízie zdvíhacích zariadení - výťahov v Bratislavskom kraji
Ako často potrebujem revíziu zdvíhacích zariadení?

Termíny pravidelnej revízie zdvíhacích zariadení určuje zákon. Presné dátumy si však nemusíte pamätať. Odsledujeme ich za vás. Včas vám pripomenieme, kedy treba vykonať ďalšiu odbornú prehliadku a naplánujeme ju.

Ako prebieha revízia výťahu?

Pri odbornej prehliadke výťahu kompletne skontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a technický stav zariadenia a jeho komponentov. Súčasťou revízie výťahov je aj čistenie výťahovej šachty.

Kde poskytujete revízie zdvíhacích zariadení?

Všetky služby poskytujeme v Bratislavskom kraji a v Trnave.

Sem vložte text nadpisu