Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Všetky služby poskytujeme v lokalitách:

 • Bratislava
 • Pezinok
 • Senec
 • Malacky
 • Dunajská Streda
 • Trnava

Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Servis tlakových zariadení Údržba – Montáž – Oprava

Zabezpečte, aby vaše tlakové zariadenia fungovali správne. Špecializujeme sa na kompletný servis tlakových zariadení, ktorý zahŕňa profesionálnu starostlivosť, montáž a opravu. Takto predĺžime životnosť parným kotlom, vykurovacím zariadeniam, expanzným a vzduchovým nádržiam, hasiacim prístrojom či zásobníkom pary a plynu.

Pravidelné servisné prehliadky vrátane tlakových skúšok zaistia funkčnosť týchto zariadení a vašu bezpečnosť pri ich používaní. Naopak, neodborná manipulácia a porucha môžu viesť až k výbuchu. Ten hrozí, keď v nádobách s kvapalinami alebo plynmi vznikne nevhodný tlak.

Kontrolu tlakových zariadení v domácnostiach a vo firmách vykonávajú naši servisní technici. Majú príslušné certifikáty, odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti. Preto včas odhalia poruchu a postarajú sa o opravu. V rámci údržby poskytujeme aj ďalšie služby, ktoré súvisia s prevádzkou tlakových zariadení: odkalenie tlakových nádob, kontrolu manometra či kontrolu tlaku v membránovom vaku. 

Spoľahnite sa, že zabezpečíme celý proces: od diagnostiky poruchy až po jej úplné odstránenie. Servis tlakových zariadení poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Servis tlakových zariadení: Komplexné služby

 • montáž a demontáž tlakových zariadení
 • servis, údržba a oprava tlakových zariadení
 • kontrola manometra
 • kontrola tlaku v membránovom vaku

Profesionálny servis tlakových zariadení - údržba, montáž, oprava

Servis a oprava tlakových zariadení – profesionálne a spoľahlivo. Naše služby poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Servis tlakových zariadení - oprava - montáž - údržba. Bratislavský kraj
Kedy je vhodné vykonať servis tlakového zariadenia?

Zabezpečujeme pravidelný servis tlakových zariadení v intervaloch, ktoré stanovuje zákon. Okrem toho realizujeme servisné prehliadky pred uvedením zariadenia do prevádzky alebo po jeho oprave.

Servis ktorých tlakových zariadení poskytujete?

Vykonávame pravidelný, záručný a pozáručný servis týchto tlakových zariadení:

 • parné kotly I.-IV. triedy,
 • stabilné tlakové nádoby aj s obsahom nebezpečných plynov,
 • tlakové nádoby hasiacich prístrojov,
 • tlakové nádoby na prepravu plynov,
 • vykurované alebo vyhrievané zariadenia s rizikom prehriatia,
 • potrubné vedenie pre vodnú paru alebo horúcu vodu,
 • potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny,
 • bezpečnostné príslušenstvo skupiny Bf1, Bf2, Bf3 a Bf4.
Kde poskytujete servis, opravu a montáž tlakových zariadení?

Všetky služby poskytujeme v Bratislavskom kraji a v Trnave.