Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Všetky služby poskytujeme v lokalitách:

 • Bratislava
 • Pezinok
 • Senec
 • Malacky
 • Dunajská Streda
 • Trnava

Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Revízie zariadení Elektrických – Plynových – Tlakových – Zdvíhacích

Zistite, ako na tom sú zariadenia vo vašej budove. Špecializujeme sa na revízie, odborné prehliadky a skúšky elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení. Revíziou potvrdíme, že vyhradené technické zariadenia sú vo vyhovujúcom stave. Alebo nájdeme nedostatky, ktoré odporučíme odstrániť.

Spoľahnite sa, že ku každej revízii pristupujeme profesionálne, odborne a bezpečne. Vďaka dlhoročným skúsenostiam sme si osvojili efektívny postup. Naši certifikovaní revízni technici vedia, čo všetko treba skontrolovať a neunikne im žiadny detail. Na záver dostanete revíznu správu: potvrdenie o vykonaní revízie, ktoré obsahuje opis aktuálneho technického stavu zariadenia.

Revíznu činnosť realizujeme vo všetkých typoch objektov. Taktiež nezáleží na tom, či potrebujete pravidelnú, východiskovú, alebo mimoriadnu revíziu.

Využite naše komplexné služby – robíme revízie elektrických, plynových, tlakových aj zdvíhacích zariadení. Revízie zariadení poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Prečo je revízia dôležitá

Každé vyhradené technické zariadenie má svoju životnosť a dlhodobou prevádzkou sa môže opotrebovať. Na funkčnosť vplývajú rôzne vonkajšie faktory, napríklad teplota a vlhkosť vzduchu či mechanické poškodenie. Aby nedošlo k úrazu alebo majetkovej ujme, tieto zariadenia je nutné pravidelne kontrolovať. Revízia vás uistí, že ich môžete naďalej bez obáv používať.

Revízia elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení prebieha podľa platných právnych predpisov a technických noriem. Stav zariadenia preveríme podrobnou odbornou prehliadkou, skúškami a meraním.

Počas revízie sa môže stať, že niektoré bezpečnostné parametre kontrolovaných zariadení označíme za nevyhovujúce. Nie je to však koniec sveta. Kým tieto nedostatky odhalíme včas a nespôsobia žiadne škody, dokážeme ich rovnako včas aj odstrániť vďaka našim servisným službám. Oveľa horšie sú dôsledky zanedbanej revízie, ktoré často znamenajú ohrozenie bezpečnosti a zdravia.

Čo všetko pre vás zabezpečíme v rámci revízie

 • Služby revízneho technika

Revíziu vykoná odborne spôsobilý revízny technik s príslušným certifikátom.

 •  Vydanie revíznej správy

Získate revíznu správu, čiže doklad o vykonaní a výsledku revízie.

 • Odstránenie poruchy

Počas revízie možno odhalíme nedostatky, ktoré treba odstrániť. Postaráme sa o to.

 • Pripomienka dôležitých dátumov

Nemusíte si pamätať dátumy. Termín pravidelnej revízie vám včas pripomenieme.

 • Upozornenie na zmenu legislatívy

Upozorníme vás na legislatívne zmeny, ktoré upravujú vaše povinnosti v oblasti revízií.

 • revízia elektroinštalácie
 • revízia bleskozvodu
 • revízia elektrických spotrebičov v interiéri (domácnosti a firmy)
 • revízia elektrických spotrebičov v exteriéri
 • revízia elektrického náradia
 • revízia výpočtovej a kancelárskej techniky
 • revízia plynového kotla
 • revízia plynových spotrebičov
 • revízia plynových rozvodov
 • revízia komína
 • revízia hydraulických zariadení s elektrickým alebo motorovým pohonom
 • revízia zdvíhacích plošín a rámp
 • revízia výťahov
 • revízia žeriavov
 • revízia a tlakové skúšky vodovodu a kanalizácie
 • revízia parného a plynového kotla
 • revízia expanzných nádob
 • revízia hasiacich prístrojov

Revízie zariadení - elektrických, plynových, tlakových a zvíhacích

Revízie zariadení – profesionálne a spoľahlivo. Naše služby poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Revízie zariadení - elektrických - plynových - tlakových - zdvíhacích v Bratislavskom kraji
Kto môže vykonať revíziu?

Revíznu činnosť môže vykonávať iba kvalifikovaný revízny technik, ktorý sa vie preukázať platným certifikátom pre revíziu vyhradených technických zariadení.

Čo treba urobiť, keď revíziou odhalíte poruchu zariadenia?

Keď technický stav zariadenia nevyhovuje bezpečnostným normám, využite naše servisné služby. Odhalíme zdroj poruchy a problém kompletne odstránime pomocou overených metód, certifikovaných materiálov a modernej techniky.

Kde poskytujete revízie zariadení?

Všetky služby poskytujeme v Bratislavskom kraji a v Trnave.