Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Všetky služby poskytujeme v lokalitách:

 • Bratislava
 • Pezinok
 • Senec
 • Malacky
 • Dunajská Streda
 • Trnava

Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Servis plynových zariadení Údržba – Montáž – Oprava

Pri plyne a plynových spotrebičoch je najdôležitejšia bezpečnosť. Zabezpečíme kompletný servis plynových zariadení pre domácnosti a firmy – odbornú montáž, opravu a údržbu. Zameriavame sa aj na optimalizáciu spaľovania plynu vo vykurovacích zariadeniach, vďaka čomu môžete ušetriť až 25 % nákladov na kúrenie.

Poskytujeme tiež plynofikáciu rodinných domov a ďalších objektov pri ich výstavbe alebo rekonštrukcii. Zahŕňa montáž plynových prípojok a rozvodov plynu. Po dokončení plynofikácie vykonáme revíziu plynu a tlakové skúšky plynových zariadení. Od našich technikov dostanete revíznu správu.

Pravidelný, záručný a pozáručný servis plynových zariadení zaistí ich bezpečný chod. Pomôže zachovať vyhovujúci technický stav, čím predĺži životnosť zariadení. Profesionálnou servisnou prehliadkou predídete vzniku závažných porúch.

Ak sa však porucha predsa len vyskytne, alebo ju odhalí revízia plynu, naši certifikovaní servisní technici sa postarajú o nápravu. Vďaka odborným znalostiam a bohatým skúsenostiam nájdeme ideálne riešenie a obnovíme funkčnosť zariadenia.

Spoľahnite sa, že zariadime celý proces: od diagnostiky poruchy až po jej úplné odstránenie. Servis plynových zariadení poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Servis plynových zariadení: Komplexné služby

 • montáž, demontáž, oprava a servis plynového kotla
 • servis plynových spotrebičov a zariadení
 • spustenie plynových zariadení do prevádzky
 • diagnostika poruchy plynových zariadení
 • inštalácia plynovej prípojky

Pravidelný servis plynových kotlov a spotrebičov

 • kontrola úniku plynu
 • kontrola tesnosti plynového rozvodu
 • kontrola vonkajšieho stavu plynového zariadenia
 • nastavenie optimálneho spaľovania (možnosť ušetriť až 25 % nákladov)
 • kontrola regulácie, ovládacích a bezpečnostných prvkov
 • kontrola funkčnosti expanzných nádob a doplnenie tlaku
 • čistenie kondenzačnej cesty
 • čistenie horákov, elektród, ýmenníkov a filtrov

Profesionálny servis plynových zariadení - údržba, montáž, oprava

Servis a oprava plynových zariadení – profesionálne a spoľahlivo. Naše služby poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Servis elektrických zariadení - oprava - montáž - údržba. Bratislavský kraj
Je servisná prehliadka dôležitá?

Servis plynových zariadení zabezpečí, že ostanú bezpečné a spoľahlivo funkčné. Vyhnete sa tým prípadným úrazom či škodám na majetku. Taktiež ušetríte, pretože servisná prehliadka je lacnejšia ako rozsiahla oprava alebo úplná výmena zariadenia.

Prečo by som mal využiť servis plynových zariadení od profesionálov?

Akákoľvek neodborná manipulácia s plynom a plynovým zariadením môže vážne ohroziť zdravie a poškodiť majetok. Preto by montáž, opravu a údržbu plynového kotla, sporáka, ohrievača a ďalších zariadení mali vykonávať len skúsení servisní technici.

Kde poskytujete servis a opravy plynových zariadení?

Všetky služby poskytujeme v Bratislavskom kraji a v Trnave.