Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Všetky služby poskytujeme v lokalitách:

 • Bratislava
 • Pezinok
 • Senec
 • Malacky
 • Dunajská Streda
 • Trnava

Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Sanácia potruiba Bezvýkopová smart oprava

Zbavte sa poškodeného potrubia bez pomoci bagrov. Sanácia potrubia je unikátna technológia, ktorá umožňuje zamerať sa na presné miesto poruchy. Funkčnosť kanalizácie nielen obnovíte, ale predĺžite jej životnosť o desiatky rokov.

Pri oprave potrubia nemusíte zháňať pomoc ťažkej techniky. Problém odstránite aj bezvýkopovou metódou. Je bezpečná, účinná, časovo efektívnejšia a menej nákladná. Pri sanácii potrubia nahradíme mechanizmy moderným postupom, vďaka ktorému netreba poškodené rúry vymeniť. Aplikáciou zmesi špeciálnych materiálov sa ich pevnosť doslova znovuzrodí.

Na bezvýkopovú opravu potrubia máme k dispozícii vyškolený a skúsený tím odborníkov. Čo všetko opravíme sanáciou?

 •  odpadové potrubie
 • kanalizačné prípojky
 • kanalizačné šachty
 • potrubie na prepravu chemikálií
 • dažďové zvody

Spoľahnite sa, že zariadime celý proces: od lokalizácie poruchy inšpekčnou kamerou až po finálne úpravy konštrukcie potrubia. Sanáciu potrubí poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Prečo sa sanácia potrubia oplatí

Sanácia potrubia sa najviac oplatí pri menšej poruche. Oprava poškodeného potrubia si vtedy nevyžaduje kopať popri celom kanalizačnom systéme. Stačí sa zamerať na konkrétne miesto poruchy.

Oproti klasickej oprave za pomoci výkopových prác má sanácia potrubia niekoľko výhod. Je podstatne rýchlejšia. Výkopové práce by celú činnosť výrazne predĺžili. Pretože sa nestačí len prekopať k potrubiu, ale po ukončení opravy treba jamu zasypať a terénnymi prácami upraviť okolie do pôvodného stavu. Pri sanácii potrubia tieto starosti nemáte.

Nemusíte riešiť ani odvoz prebytočnej zeminy, takže bezvýkopová oprava je finančne menej náročná. Prebehne bez zásahu do terénu a nemá vplyv na infraštruktúru v okolí poškodených rúr. Výplň, ktorú vložíme do potrubia, vytvrdne za niekoľko hodín. Sanácia tak neobmedzí prevádzku budov, ani neodstaví cestnú premávku.

Metóda funguje pri rôznych priemeroch potrubia. Nie je dôležitý ani materiál, z ktorého sú rúry vyrobené. Ich steny spevní špeciálna zmes, vďaka čomu potrubie získa dlhšiu životnosť.

Ako prebieha sanácia potrubia – 3 overené metódy

Bezvýkopová oprava potrubia sa začína obhliadkou kanalizácie pomocou monitorovacej kamery. Určíme presné miesto a rozsah poškodenia a vyberieme spôsob, ktorý daný problém najlepšie vyrieši. Steny potrubia dôkladne vyčistíme a zaistíme plynulý prietok. Monitoring kamerou má svoj význam aj po ukončení opravy. Na záver vždy skontrolujeme, či je kanalizácia plne funkčná.

Na sanáciu potrubia používame tri účinné metódy. Aj keď je ich princíp veľmi podobný, v konkrétnom postupe sa mierne líšia.

 • 1

  Sanácia pomocou vložkovania packera

  Vložkovanie pomocou packera je technicky najmenej náročné a zaberie najmenej času. Z vytvorenej hmoty vznikne sanačný vzduchový vak, ktorý zavedieme na miesto poruchy a nafúkneme. Hmota vytvrdne a splynie s pôvodnými stenami potrubia, čím ich spevní.
 • 2

  Vložkovanie sanačným rukávom

  Vložkovanie pomocou sanačného rukáva dokazuje univerzálnosť bezvýkopovej opravy potrubia. Hodí sa totiž pri poruche na dlhšom úseku kanalizácie, kde nie je poškodené len jedno konkrétne miesto. Najprv vytvoríme zmes, ktorú zavedieme do inverzného zariadenia a v podobe sanačného rukáva ju vložíme do potrubia. Kým zmes tvrdne, udržiavame v potrubí stabilný tlak. Vytvrdzovanie urýchlime zvyšovaním vnútornej teploty. Nakoniec už len upravíme vstupný otvor na požadovaný priemer.
 • 3

  Sanácia potrubia vytokotlakovým nástrekom s metličkovaním

  Vysokotlakovým nástrekom s metličkovaním vyriešime problém v pretekajúcom potrubí, kanalizačných stúpačkách a potrubných spojoch. Túto metódu využívame aj v menších priestoroch, napríklad v bytoch. Pomocou nástreku zavedieme do potrubia tzv. adhézny most. Táto základná vrstva slúži na prepojenie ďalších používaných materiálov. Zmes s vysokou pevnosťou a hustotou nanášame priamo na potrubné steny a rozťahujeme metličkovaním. Pridáme aj zmes s rýchlym vytvrdzovaním. Na záver upravíme vnútorný povrch potrubia nástrekovou rotačnou hlavicou, čím zabezpečíme, že vnútro rúry pokryje súvislá a nepriepustná hmota.

Sanácia potrubia - Smart bezvýkopová oprava

Sanácie potrubí – profesionálne a spoľahlivo. Naše služby poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Sanácia potrubia - Bezvýkopová oprava
Ako dlho trvá sanácia potrubia?

Závisí od zvolenej metódy. Vložkovanie pomocou packera je hotové za jednu až päť hodín. Vložkovanie pomocou sanačného rukáva je časovo náročnejšie a väčšinou trvá jeden až dva dni. Pri nástrekovej metóde používame materiál, ktorý vyniká vysokou rýchlosťou vytvrdzovania.

Ktorá z troch používaných metód je najúčinnejšia?

Všetky tri metódy sú účinné. Ich výber záleží na tom, aký je rozsah poškodenia a čo potrebujete opraviť. Napríklad, nástrekovú metódu používame aj v bytových kanalizačných stúpačkách, kde ostatné spôsoby nie sú vhodné. Konkrétnu metódu zvolíme na základe monitoringu potrubia.

Kde poskytujeme sanáciu - bezvýkopovú opravu potrubia?

Všetky služby poskytujeme v Bratislavskom kraji a v Trnave.