Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Všetky služby poskytujeme v lokalitách:

 • Bratislava
 • Pezinok
 • Senec
 • Malacky
 • Dunajská Streda
 • Trnava

Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Servis zariadení Elektrických – Plynových – Tlakových – Zdvíhacích

Udržte zariadenia vo vašej budove v TOP kondícii. Vykonávame servis elektrických, plynových a tlakových zariadení. V rámci servisných služieb sa postaráme o údržbu, montáž a opravu. V prípade potreby zabezpečíme aj náhradné diely.

Servisné prehliadky vyhradených technických zariadení realizujeme vo všetkých typoch objektov. Takisto nezáleží na tom, či potrebujete pravidelný, záručný, alebo pozáručný servis. Výsledkom je vždy bezproblémová prevádzka zariadení.

Spoľahnite sa, že servisnú činnosť vykonávame odborne, profesionálne a bezpečne. Naši skúsení servisní technici vedia, ako postupovať. Disponujeme kvalitnými materiálmi a certifikovanými súčiastkami. Dôkladnou starostlivosťou zaistíme, že vaše zariadenia budú fungovať naplno a bezchybne aj po uplynutí záručnej lehoty.

Využite naše komplexné služby – robíme servis elektrických, plynových aj tlakových zariadení. Servis zariadení poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Prečo je servisná prehliadka dôležitá

Vyhradené technické zariadenia sa časom opotrebúvajú. O to viac, keď ich životnosť skracujú externé faktory, napríklad teplota a vlhkosť vzduchu či mechanické poškodenie. Aby ste zachovali výkon a funkčnosť týchto zariadení, potrebujete odborné servisné prehliadky

Servis elektrických, plynových a tlakových zariadení zabezpečí, že ostanú spoľahlivo funkčné a bezpečné napriek dlhodobej prevádzke. Spolu s pravidelnými revíziami ide o dôležitú prevenciu. Zabránite tým prípadným škodám na majetku alebo úrazom.

Navyše, servisná prehliadka je lacnejšia ako rozsiahla oprava či úplná výmena zariadenia. V konečnom dôsledku tak ušetríte.

Čo všetko pre vás zabezpečíme v rámci servisu

 • Pravidelný servis

Pravidelné servisné prehliadky vám pomôžu udržať bezchybný chod zariadení.

 • Opravy a výmeny

Ak odhalíme poruchu zariadenia, zabezpečíme odbornú opravu alebo výmenu.

 • Záručný a pozáručný servis

Technické zariadenia máme pod kontrolou počas záručnej doby, ale aj po jej uplynutí.

 • Montáže

Postaráme sa o profesionálnu montáž elektrických, plynových a tlakových zariadení.

 • Servis pre firmy

Špecializujeme sa aj na servisné služby pre firmy.

 • montáž, oprava a výmena elektroinštalácie
 • servis, montáž a oprava elektrických spotrebičov
 • montáž a servis bleskozvodov
 • montáž, oprava a výmena ističovej skrinky
 • montáž, výmena a servis zásuviek a vypínačov
 • montáž, oprava a servis plynového kotla
 • inštalácia plynovej prípojky
 • montáž alebo rekonštrukcia rozvodov plynu
 • servis plynových spotrebičov a zariadení
 • nonstop havarijná služba
 • montáž, oprava a servis tlakových zariadení
 • kontrola manometra
 • kontrola tlaku v membránovom vaku
 • odkalenie tlakových nádob
 • nonstop havarijná služba

Servis zariadení - elektrických, plynových, tlakových a zvíhacích

Servis zariadení – profesionálne a spoľahlivo. Naše služby poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Servis zariadení - elektrických - plynových - tlakových - zdvíhacích v Bratislavskom kraji
Čo všetko zahŕňajú servisné služby?

Naše servisné služby sú komplexné a zahŕňajú viaceré činnosti, ktoré súvisia s údržbou elektrických, plynových a tlakových zariadení. Ide o montáže a demontáže, opravy, výmeny a havarijnú službu.

Kto u nás vykoná servisnú prehliadku?

O servis sa postará náš odborne vyškolený a skúsený tím servisných technikov. Zabezpečíme bezproblémový chod vašich technických zariadení.

Kde poskytujete servis zariadení?

Všetky služby poskytujeme v Bratislavskom kraji a v Trnave.